fb
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [ akceptuję ]
Samodzielny Zespoł Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VIII szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy

ucho

Zaburzenia słuchu we wczesnym okresie rozwoju dziecka negatywnie wpływają na jego zachowanie, koncentrację uwagi oraz tempo ogólnego rozwoju. Skutkiem zaburzeń słuchu są problemy w adaptacji do środowiska szkolnego, zaburzenia komunikowania się i ograniczenia w przyswajaniu wiedzy. Wczesne wykrycie niedosłuchu oraz podjęcie właściwej interwencji może znacząco ograniczyć niekorzystny wpływ zaburzeń słuchu na wyniki nauczania.
(czytaj więcej)

Cele ogólne programu:

  • dążenie do ograniczania negatywnych następstw zaburzeń słuchu,
  • skracanie czasu, jaki upływa od wstępnego do ostatecznego rozpoznania schorzenia oraz rozpoczęcia leczenia i rehabilitacji,
  • upowszechnienie badań przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych,
  • zwiększenie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń słuchu (przyczyny, skutki, możliwości wykrycia i terapii) wśród dzieci i ich rodzin oraz personelu szkolnego,
  • wdrażanie i upowszechnianie modelu postępowania u osób z dodatnim wynikiem przesiewowego badania słuchu.

SPOSÓB REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU:

I. Zapraszanie uczestników do Programu

Akcję informacyjną o Programie wśród rodziców/opiekunów uczniów klas I i VI przeprowadzą realizatorzy programu we współpracy z personelem szkolnym na jednym ze spotkań organizowanych z rodzicami/opiekunami przez szkołę

II. Dzieci objęte Programem

ok. 26 000 dzieci klas I i VIII szkół podstawowych, w każdym roku szkolnym

III. Działania na poszczególnych etapach realizacji Programu

Badanie przesiewowe, dotyczące reakcji słuchowych dziecka, potencjalnych przyczyn niedosłuchu oraz szumów usznych

Edukacja w zakresie prewencji zaburzeń słuchu

W celu realizacji programu konieczne jest:

- wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo ucznia w Programie

- wypełnienie ankiety dotyczącej reakcji słuchowych dziecka, potencjalnych przyczyn niedosłuchu oraz szumów usznych

IV. Wskazanie dalszych procedur diagnostycznych leczniczych

Po wykonanym badaniu rodzic/opiekun dziecka zostanie poinformowany o jego wyniku

W przypadku stwierdzenia wady słuchu, rodzic/opiekun prawny dziecka otrzyma informację o dalszej możliwości diagnostyki/leczenia w ramach kontraktu NFZ.