fb
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [ akceptuję ]
Samodzielny Zespoł Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek

Grypa. Po co się na nią szczepić?

Co warto wiedzieć o chorobie?

Grypa jest poważną chorobą zakaźną układu oddechowego. Będąc jedną z najczęściej występują-cych infekcji, stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Corocznie choruje na nią niemal 400 mln ludzi na całym świecie, z czego liczba zachorowań w Polsce może dotyczyć nawet dwóch milionów osób. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla znaczenie szczepienia przeciwko grypie, jako najskutecz-niejszej metody zapobiegania zachorowaniom na tę ostrą chorobę wirusową oraz występowania jej powikłań.

W Polsce szczyt zachorowań na grypę to okres między styczniem a marcem. Do zakażenia wirusem grypy dochodzi drogą kropelkową. Objawy choroby pojawiają się zazwyczaj nagle, w ciągu 1-4 dni od momentu zakażenia. Choroba rozpoczyna się złym samopoczuciem, następnie pojawia się katar, kaszel, ból gardła i głowy, bóle mięśni oraz podwyższona temperatura. Leczenie polega na odpo-czynku, łagodzeniu objawów infekcji za pomocą leków przeciwbólowych i przyjmowaniu dużej ilości płynów.

Jak uchronić się przed grypą?
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z wielkości problemu, jaki stanowi grypa. Następstwa grypy mają odbicie zarówno w sferze zdrowotnej, jak i ekonomicznej. Według danych WHO, każdego roku na świecie rejestruje się 3-5 mln ciężkich przypadków grypy i nawet do miliona zgonów z powodu po-wikłań pogrypowych.

Profilaktyka

Szczepienia zalecane są zarówno osobom z grup ryzyka (osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci do ukończenia 5. roku życia, osoby z przewlekłymi chorobami serca i układu oddechowego, chorzy na cukrzycę), jak również wszystkim, którzy ukończyli 6. miesiąc życia.

Szczepienie najlepiej wykonać przed rozpoczęciem sezonu grypowego, jednak zaszczepić się moż-na przez cały czas trwania sezonu epidemicznego!

Dlaczego szczepienia są tak istotne?
Według badań, zaszczepienie całego społeczeństwa wiązałoby się z mniejszymi kosztami niż póź-niejsze koszty leczenia choroby. Jednak aby uzyskać odporność zbiorową na wirusa grypy, co naj-mniej 70% populacji musiałaby być zaszczepiona. Chociaż zaszczepienie nawet niewielkiej części społeczeństwa może przynieść wiele korzyści gospodarczych i zdrowotnych.

Grypa jest infekcją wirusową, wywołującą duże epidemie. Przyczyną ekspansji tego wirusa jest spontaniczna i szybka mutacja. Z tego względu istotne jest powtarzanie szczepienia co roku, które pomoże uchronić się przed ewentualnymi powikłaniami grypy.

Powikłania pogrypowe

Grypę można też niekiedy przejść bezobjawowo lub z niewielkimi objawami. Nie oznacza to jednak, że nie mamy się czego obawiać. Podczas, gdy sami nie będziemy mieć objawów, możemy rozsiewać wirusa wokół nas i być zagrożeniem dla naszych bliskich. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć żadnej infekcji. Warto chronić zdrowie swoje i całej rodziny. Powyższe powikłania mogą dotyczyć ciebie lub twoich bliskich.

Lepiej i taniej jest zapobiegać niż leczyć!

Infekcje grypowe są szczególnie groźne dla osób w podeszłym wieku. Mogą prowadzić do pogor-szenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem, a także innych groźnych powikłań ze strony układu oddechowego, krążenia czy ośrodkowego układu nerwowego. Liczne badania wskazują, że szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności, istotnie zmniejsza liczbę zachorowań i redukuje liczbę hospitalizacji i śmier-telności z powodu tej choroby. Warto pamiętać, że szczepienia ochronne dodatkowo zmniejszają zużycie antybiotyków i innych leków.

Szczepionka przeciw grypie zawiera martwe, rozbite na fragmenty wirusy grypy, które nie mogą wywołać infekcji. Skuteczność samej szczepionki ocenia się na 70-90%. Najczęstsze objawy miej-scowe to zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania szczepionki. Rzadziej występują krótkotrwałe objawy, takie jak gorączka, bóle głowy i mięśni, które utrzymują się maksymalnie przez 1 do 3 dni. Przeszkody do szczepienia nie stanowi zmaganie się ze schorzeniami układu krążenia, zaburzeniami odporności, cukrzycą, astmą, posiadanie gorączki czy przyjmowanie antybiotyków. Jedynym waż-nym przeciwwskazaniem do szczepienia jest silna alergia (odczyn anafilaktyczny). Odporność po szczepieniu wykształca się po około dwóch tygodniach i trwa od 6 do 12 miesięcy. Szczepionka przeciwko grypie wzmacnia nasz układ odpornościowy.

Warto zaszczepić się już teraz. Szczepionkę przeciw grypie można otrzymać w tym sa-mym czasie, co szczepionkę na COVID-19.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do BEZPŁATNYCH szczepień w ramach naszego pro-gramu "Grypa 65 +" w Przychodniach SZPZLO Warszawa - Targówek.

Z programu „Grypa 65+” mogą skorzystać osoby:
  • powyżej 65 roku życia,
  • zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy lub które złożyły deklarację podatkową PIT za rok 2021 w urzędzie skarbowym w Warszawie.

Oprócz tego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do bezpłatnych lub refundo-wanych szczepień są uprawnieni:

Bezpłatnie:
  • kobiety w ciąży i osoby powyżej 75 r.ż.,
Odpłatność 50%:
  • dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia a przed ukończeniem 18 lat,
  • osoby powyżej 65 roku życia,
  • osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób.
W celu wykonania szczepienia, należy otrzymać receptę, wykupić szczepionkę w aptece, a następnie udać się do naszych Przychodni w celu zaszczepienia przez naszych specjalistów.

Dodatkowo, możliwe jest wykonanie szczepienia komercyjnie.
Cena realizacji szczepienia to 52,00 zł (obejmuje kwalifikację, szczepionkę Vaxigrip Tetra oraz szczepienie).

Szczepienia (kwalifikacje wraz ze szczepieniem) prowadzimy na bieżąco w gabinetach zabiego-wych lub w gabinetach szczepień w godzinach pracy Przychodni.

Źródła:
Lerch, D., & Mastalerz-Migas, A. (2013). Poglądy i wiedza na temat szczepień przeciw grypie. Family Medicine & Primary Care Review, 2, 131-133.
https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/szczepienia-i-szczepionki/65166,szczepienie-przeciwko-grypie
Wójtowicz-Chomicz, K., Czeczuk, A., Huk-Wieliczuk, E., Pikuła, A., & Borzęcki, A. (2015). Grypa—szczepić się, czy nie? Wiedza i poglądy studentów na temat grypy. In Forum Medycyny Rodzinnej (Vol. 9, No. 2, pp. 170-172).