Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [ akceptuję ]

Poziom smogu na Targówku
Deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki

Podstawowa Opieka
Zdrowotna
 
      dla dzieci
dla dorosłych
 
Specjalistyka
 
      dla dzieci
dla dorosłych
 
Rehabilitacja
 
      dla dzieci
dla dorosłych
 
Stomatologia
 
      dla dzieci
dla dorosłych
 
Poradnia Leczenia Uzależnień
 
Badania Diagnostyczne
 
Specjalistyczny Sklep Medyczny
 
Transport Sanitarny
 
Zamówienia publiczne
 
      przetargi
zapytania ofertowe
do 30 000 EUR
konkursy medyczne
dzierżawa powierzchni
sprzedaż środków trwałych
 
Oferty pracy
KARTA PACJENTA SZKOŁA RODZENIA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA "ZDROWY UCZEŃ"

Program "Zdrowy Uczeń" działa już od 2003 roku i jest finansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy. Zadania wykonywane w ramach powyższego programu przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, realizowane są w środowisku nauczania i wychowania.

CELE OGÓLNE PORGRAMU


poprawa zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży poprzez edukację

zmiana postaw poprzez nabywanie wiedzy jako wstęp do tworzenia szkół promujących zdrowie

zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży oraz działań w zakresie promocji zdrowia

poprawa sposobu żywienia dzieci i młodzieży szkolnej: oczekiwany efekt (istnieje ścisły związek pomiędzy sposobem odżywiania a kondycją psychofizyczną oraz dyspozycją do nauki dzieci i młodzieży

ograniczenie spożywania alkoholu, zmniejszenie palenia tytoniu oraz ograniczenie używania substancji psychoaktywnych u młodzieży szkolnej

ograniczenie częstości wypadków i urazów występujących u dzieci
i młodzieży

zmniejszenie liczby zbyt późnego zgłaszania się do lekarza z chorobami nowotworowym

SPOSÓB REALIZACJI DZIAŁAŃ PORGRAMU

I. Miejsce realizacji Programu
 • Program jest realizowany na terenie szkół m.st. Warszawy.
 • W szkołach dzielnicy Targówek realizuje go nasz SZPZLO W-T
II. Dzieci objęte Programem
 • ok. 164 328 dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół mieszczących się na terenie m.st. Warszawy,
 • SZPZLO W-T obejmuje ok. 2502 uczniów uczęszczających do szkół dzielnicy Targówek
 • Program realizowany jest we wszystkich szkołach publicznych (także w ośrodkach szkolno-wychowawczych).
 • Program realizowany jest dodatkowo w domach dziecka
III. Realizacja porgramu
 • Osoby realizujące: pielęgniarki szkolne, lekarze i zapraszani prelegenci - zgodnie z realizowanym tematem spotkania, np.: policjant, psycholog, pedagog, terapeuta, dietetyk
III. Realizacja porgramu
 • Program obejmuje następujące tematy:
 • Higiena i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Profilaktyka chorób zakaźnych
 • Racjonalne i nieracjonalne odżywianie
 • Profilaktyka uzależnień
 • Zapobieganie urazom
 • Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych
IV. Dalsze procedury diagnostyczno lecznicze
 • Osoby, które na skutek tematów edukacyjnych, potrzebować będą dodatkowych informacji, rady lub pomocy, będą mogły je uzyskać podczas rozmów indywidualnych
 
 SZPZLO Warszawa Targówek