fb
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [ akceptuję ]
Samodzielny Zespoł Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I KOREKCJI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV

CELE OGÓLNE PROGRAMU

obrazek
  • wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz oraz wad stóp, wśród uczniów z określonej populacji,
  • zmniejszenie odsetka dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy,
  • zapobieganie progresji oraz odległych następstw wynikających ze zmian w układzie kostno-stawowym,
  • zdefiniowanie w badanej populacji liczby uczniów z wadami postawy, określenie stopnia zawansowania zmian oraz w zależności od stwierdzonego w badaniu stanu, zakwalifikowanie danego ucznia do dalszego postępowania medycznego (w ramach umowy realizatora zawartej z NFZ),
  • rozpoznanie skali problemu wad postawy oraz potrzeb zdrowotnych uczniów szkół warszawskich.SPOSÓB REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU

I. Zapraszanie uczestników do Programu
Akcję informacyjną o Programie wśród rodziców/opiekunów uczniów klas IV przeprowadzą koordynatorzy programu na jednym ze spotkań organizowanych z rodzicami/opiekunami przez szkołę

II. Dzieci objęte Programem
ok. 12 000 dzieci klas IV szkół podstawowych, w każdym roku szkolnym
III. Działania na poszczególnych etapach realizacji Programu Badania ortopedyczne przeprowadzone zostaną w szkole W celu realizacji programu konieczne jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo ucznia w Programie
IV. Wskazanie dalszych procedur diagnostycznych leczniczych Po wykonanym badaniu rodzic/opiekun dziecka zostanie poinformowany o jego wyniku Następnie rodzic/opiekun dziecka, u którego zostanie zdiagnozowana wada postawy, otrzyma pisemne zalecenia dotyczące dalszego postępowania
Dla dziecka z wykrytą wadą postawy zostanie ustalony indywidualny plan ćwiczeń korekcyjnych, dostosowany do rodzaju wykrytej wady postawy Dziecko oraz jego rodzice/opiekunowie otrzymają instruktaż do wykonywania ćwiczeń korekcyjnych w warunkach domowych (np. w formie graficznej)