Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [ akceptuję ]

Poziom smogu na Targówku
Deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki

Podstawowa Opieka
Zdrowotna
 
      dla dzieci
dla dorosłych
 
Specjalistyka
 
      dla dzieci
dla dorosłych
 
Rehabilitacja
 
      dla dzieci
dla dorosłych
 
Stomatologia
 
      dla dzieci
dla dorosłych
 
Poradnia Leczenia Uzależnień
 
Badania Diagnostyczne
 
Specjalistyczny Sklep Medyczny
 
Transport Sanitarny
 
Zamówienia publiczne
 
      przetargi
zapytania ofertowe
do 30 000 EUR
konkursy medyczne
dzierżawa powierzchni
sprzedaż środków trwałych
 
Oferty pracy
KARTA PACJENTA SZKOŁA RODZENIA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I KOREKCJI
WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV

CELE OGÓLNE PROGRAMU

  • wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz oraz wad stóp, wśród uczniów z określonej populacji,
  • zmniejszenie odsetka dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy,
  • zapobieganie progresji oraz odległych następstw wynikających ze zmian w układzie kostno-stawowym,
  • zdefiniowanie w badanej populacji liczby uczniów z wadami postawy, określenie stopnia zawansowania zmian oraz w zależności od stwierdzonego w badaniu stanu, zakwalifikowanie danego ucznia do dalszego postępowania medycznego (w ramach umowy realizatora zawartej z NFZ),
  • rozpoznanie skali problemu wad postawy oraz potrzeb zdrowotnych uczniów szkół warszawskich.SPOSÓB REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU

I. Zapraszanie uczestników do Programu
Akcję informacyjną o Programie wśród rodziców/opiekunów uczniów klas IV przeprowadzą koordynatorzy programu na jednym ze spotkań organizowanych z rodzicami/opiekunami przez szkołę

II. Dzieci objęte Programem
ok. 12 000 dzieci klas IV szkół podstawowych, w każdym roku szkolnym
III. Działania na poszczególnych etapach realizacji Programu Badania ortopedyczne przeprowadzone zostaną w szkole W celu realizacji programu konieczne jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo ucznia w Programie
IV. Wskazanie dalszych procedur diagnostycznych leczniczych Po wykonanym badaniu rodzic/opiekun dziecka zostanie poinformowany o jego wyniku Następnie rodzic/opiekun dziecka, u którego zostanie zdiagnozowana wada postawy, otrzyma pisemne zalecenia dotyczące dalszego postępowania
Dla dziecka z wykrytą wadą postawy zostanie ustalony indywidualny plan ćwiczeń korekcyjnych, dostosowany do rodzaju wykrytej wady postawy Dziecko oraz jego rodzice/opiekunowie otrzymają instruktaż do wykonywania ćwiczeń korekcyjnych w warunkach domowych (np. w formie graficznej)
 
 SZPZLO Warszawa Targówek